Album | Photobook

Showing all 4 results

Album | Photobook Baby

Album | Photobook Baby

/Sản phẩm

- Album Baby: ... - Chất liệu bìa: Da, Vải Canvas, Giấy Mỹ thuật... - Loại giấy: Giấy Glossy, Giấy Luster... - Công nghệ in: Ultra HD 10 màu - Kỹ thuật: Đầu in Nano siêu nét - Kích thước: ... - Phụ kiện: Hộp Da, Hộp Gỗ, Hộp vải, Hộp Giấy mỹ thuật...

Album | Photobook Cưới

Album | Photobook Cưới

/Sản phẩm

- Album cưới: ... - Chất liệu bìa: Da, Vải Canvas, Giấy Mỹ thuật... - Loại giấy: Giấy Glossy, Giấy Luster... - Công nghệ in: Ultra HD 10 màu - Kỹ thuật: Đầu in Nano siêu nét - Kích thước: ... - Phụ kiện: Hộp Da, Hộp Gỗ, Hộp vải, Hộp Giấy mỹ thuật...

Album | Photobook Cưới

Album Laminate Truyền Thống

/Sản phẩm

- Album Cưới: Laminate truyền thống - Chất liệu bìa: Da, Vải Canvas, Giấy Mỹ thuật... - Loại giấy: Giấy Glossy, Giấy Luster... - Công nghệ in: Ultra HD 10 màu - Kỹ thuật: Đầu in Nano siêu nét - Kích thước: ... - Phụ kiện: Hộp Da, Hộp Gỗ, Hộp vải, Hộp Giấy mỹ thuật...

Album | Photobook Cưới

Album Photobook Mở Phẳng Cao Cấp

/Sản phẩm

- Album Photobook: Mở phẳng cao cấp - Chất liệu bìa: Da, Vải Canvas, Giấy Mỹ thuật... - Loại giấy: Giấy Glossy, Giấy Luster... - Công nghệ in: Ultra HD 10 màu - Kỹ thuật: Đầu in Nano siêu nét - Kích thước: ... - Phụ kiện: Hộp Da, Hộp Gỗ, Hộp vải, Hộp Giấy mỹ thuật...