Lịch Tết 2024

Showing 1–12 of 13 results

Lịch Tết 2024

Bát Mã

/Sản phẩm

- Bìa lịch Bloc 2024 - Chất liệu bìa: Ép gỗ mica, Tráng gương, Pha lê - Công nghệ in: Ultra HD - Kích thước: 40x60, 60x90... - Gắn được các Bloc lịch: 14,5x20,5 (Bloc đại), 20x30 (Bloc siêu đại)... - Thiết kế Logo địa chỉ  theo yêu cầu.

Lịch Tết 2024

Công Giáo

/Sản phẩm

- Bìa lịch Bloc 2024 - Chất liệu bìa: Ép gỗ mica, Tráng gương, Pha lê - Công nghệ in: Ultra HD - Kích thước: 40x60, 60x90... - Gắn được các Bloc lịch: 14,5x20,5 (Bloc đại), 20x30 (Bloc siêu đại)... - Thiết kế Logo địa chỉ  theo yêu cầu.

Lịch Tết 2024

Cửu Ngư

/Sản phẩm

- Bìa lịch Bloc 2024 - Chất liệu bìa: Ép gỗ mica, Tráng gương, Pha lê - Công nghệ in: Ultra HD - Kích thước: 40x60, 60x90... - Gắn được các Bloc lịch: 14,5x20,5 (Bloc đại), 20x30 (Bloc siêu đại)... - Thiết kế Logo địa chỉ  theo yêu cầu.

Lịch Tết 2024

Giáp Thìn

/Sản phẩm

- Bìa lịch Bloc 2024 - Chất liệu bìa: Ép gỗ mica, Tráng gương, Pha lê - Công nghệ in: Ultra HD - Kích thước: 40x60, 60x90... - Gắn được các Bloc lịch: 14,5x20,5 (Bloc đại), 20x30 (Bloc siêu đại)... - Thiết kế Logo địa chỉ  theo yêu cầu.

Lịch Tết 2024

Hoa Quả Bánh Mứt

/Sản phẩm

- Bìa lịch Bloc 2024 - Chất liệu bìa: Ép gỗ mica, Tráng gương, Pha lê - Công nghệ in: Ultra HD - Kích thước: 40x60, 60x90... - Gắn được các Bloc lịch: 14,5x20,5 (Bloc đại), 20x30 (Bloc siêu đại)... - Thiết kế Logo địa chỉ  theo yêu cầu.

Lịch Tết 2024

Lịch Bloc 2024

/Sản phẩm

- Lịch Bloc 2024 - Chất liệu bìa: in Metalize cao cấp, chiết quang - Công nghệ in: in Metalize cao cấp theo công nghệ mới - Kích thước: lịch bloc đại (14,5x20,5), lịch bloc siêu đại (20x30)...

/Sản phẩm

- Lịch để bàn: chữ A (Đứng) 13 tờ - Kích thước: 15 × 21 cm - Giấy: Couche, Bristol 230 gsm

/Sản phẩm

- Lịch để bàn: chữ A (Ngang) 13 tờ - Kích thước: 15 × 21 cm - Giấy: Couche, Bristol 230 gsm

Lịch Lò Xo 2024

Lịch Lò Xo 2024 (7 Tờ)

/Sản phẩm

- Lịch lò xo: 7 tờ - Kích thước: 40 × 60 cm - Giấy: Couche 200 gsm

Lịch Tết 2024

Phong Cảnh

/Sản phẩm

- Bìa lịch Bloc 2024 - Chất liệu bìa: Ép gỗ mica, Tráng gương, Pha lê - Công nghệ in: Ultra HD - Kích thước: 40x60, 60x90... - Gắn được các Bloc lịch: 14,5x20,5 (Bloc đại), 20x30 (Bloc siêu đại)... - Thiết kế Logo địa chỉ  theo yêu cầu.

Lịch Tết 2024

Thần Tài

/Sản phẩm

- Bìa lịch Bloc 2024 - Chất liệu bìa: Ép gỗ mica, Tráng gương, Pha lê - Công nghệ in: Ultra HD - Kích thước: 40x60, 60x90... - Gắn được các Bloc lịch: 14,5x20,5 (Bloc đại), 20x30 (Bloc siêu đại)... - Thiết kế Logo địa chỉ  theo yêu cầu.

Lịch Tết 2024

Thư Pháp

/Sản phẩm

- Bìa lịch Bloc 2024 - Chất liệu bìa: Ép gỗ mica, Tráng gương, Pha lê - Công nghệ in: Ultra HD - Kích thước: 40x60, 60x90... - Gắn được các Bloc lịch: 14,5x20,5 (Bloc đại), 20x30 (Bloc siêu đại)... - Thiết kế Logo địa chỉ  theo yêu cầu.